Carllato d.o.o. logo - carllato.ba
Latoflex - carllato.ba
Latoflex - carllato.ba

Lato ležajevi


Općenito o lato ležajima

Maksimalna širina jedne podloge može da bude 140 cm, dužina 220 cm, a visine su bez motora od 4 do 8 cm. Sve podloge se prave 0,5 cm uže i 4 cm kraće od nominovane mjere (npr. Ako narućite 90×200, ona će biti 89,5×196 cm).

Da bi se podnice ubacile u krevet do 140 cm širine potrebno je da krevet ima noseće letve na bočnim stranama.
Da bi se dvije podnice stavile u postojeći okvir bračnog kreveta preko 140 cm širine, pored nosećih letvi na boćnim stranama potrebno je imati i srednju letvu s „petom nogicom“.

Modeli podnica CLASIC 53, CLASIC 38, BASIC, FLEX, ACTIV I TECNO su modeli fiksnih podnica koji nemaju mogućnost pomicanja dijela glave ili nogu.
Modeli podnica BASIC G, FLEX G, ACTIV G I TECNO G imaju mogućnost ručnog pomicanja dijela glave.
Modeli podnica BASIC GN, FLEX GN, ACTIV GN I TECNO GN imaju mogućnost ručnog pomicanja dijela glave i nogu.

Dok modeli podnica BASIC ELEKTRO, FLEX ELEKTRO, ACTIV ELEKTRO I TECNO ELEKTRO imaju elektro motor koji vrši pomicanje dijela glave i nogu.

Tecno modeli

Ovi modeli podnica kao i prošla dva imaju elastićne letvice i kao i gumene nosače koji prelaze okvire podnice i imaju svojstvo dodatnog fleksibilnog kretanja u odnosu na letvice, dodatno kod TECNO modela imamo letvice u dijelu ramena koje su dodatno oslabljene da bi se madrac i letvice lakše prilagodili položaju i obliku tijela. Ima sve elemente za funkcionalan prihvat madraca od 3 i 5 zona. Ne posjeduje regulatore tvrdoće u središnjem dijelu kod kukova već dvije letvice jako velike nosivosti. Visina ovih modela je oko 7 cm, za model TECNO, dok za TECNO G, GN i ELKTRO visina iznosi 8 cm. TECNO serija sve letvice dolaze presvućene u foliju.

 Activ modeli

Ovi modeli kao i Flex modeli podnica imaju elastićne letvice i kao i gumene nosače koji prelaze okvire podnice i imaju svojstvo dodatnog fleksibilnog kretanja u odnosu na letvice, dodatno kod ACTIV modela imamo letvice u dijelu ramena koje su dodatno oslabljene da bi se madrac i letvice lakše prilagodili položaju i obliku tijela. Ima sve elemente za funkcionalan prihvat madraca od 3 i 5 zona. Posjeduje i regulatore tvrdoće u središnjem dijelu kod kukova. Visina ovih modela je oko 7 cm, za model ACTIV, dok za ACTIV G, GN i ELKTRO visina iznosi 8 cm. ACTIV serija sve letvice dolaze presvućene u foliju.

Flex modeli

Ovi modeli podnica imaju elastićne letvice i kao i gumene nosače koji prelaze okvire podloge i imaju svojstvo dodatnog fleksibilnog kretanja u odnosu na letvice. Ima sve elemente za funkcionalan prihvat madraca od 3 i 5 zona. Posjeduje i regulatore tvrdoće u središnjem dijelu kod kukova. Visina ovih modela je oko 7 cm, za model FLEX, dok za FLEX G, GN i ELKTRO visina iznosi 8 cm.

Basic modeli

Sve podnice ove serije imaju elstićne letvice, relativno pokretljive gumene nosače sa strane i regulaciju tvrdoće kod kukova Podnice ovog modela mogu se koristiti i za madrace sa klasićnom žičanom jezgrom, kao i za madrace sa manjim prećnikom opruga, tako da svaka opruga ima oslonac na lato letvicu. Visina ovih modela je oko 5 cm, za model BASIC, dok za BASIC G, GN i ELKTRO visina iznosi 6 cm. Često u upotrebi na krevetima koji zbog dizajna nemaju dovoljnu dubinu stranica.

Clasic 38 i 53

Ovo je osnovna vrsta podloge. Sve podnice posjeduju elastićne letvice , kojima je razlika za modele 38 i 53, da model 38 ima letvice 38 mm širine i veći broj u jednom ležaju, dok model 53 koristi letvice 53 mm širine i srazmjeran broj komada letvica. Preporuka je koristiti model 38 kod madraca s oprugom manjeg promjera, jer svaka opruga ima oslonac na lato letvicu, dok model 53 kod klasičnih madraca s bonel jezgrom. Visina ovih podnica iznosi 4 cm.

Forma

Fiksni jednostruki ili dvostruki ležaj sa metalnim okvirom i PVC nosačima lato letvica koji daju veliku gibljivost i poboljšavaju madracu da se što kvalitetnije prilagodi obliku i težini tijela.